TANGO

Et eksperimenterende rum

Den Argentinske tango er et legende, eksperimenterende rum, hvor vi bevæger os i lagene mellem selvstændighed, samhørighed, nærvær og kontakt. Tangoen giver rum til fordybelse og til at mærke dig selv i relation til et andet menneske. 

I starten lægger jeg vægt på tangoens basale teknikker, på indfølingen, din lydhørhed og det at opnå god kontakt med dig selv og det menneske, der står foran dig. Jeg arbejder meget med kropsbevidsthed, hvor du får træning i at være lydhør både overfor dig selv og over for den, du danser med. Du lærer at gøre mere med mindre.

For holdundervisning henviser jeg til Institut for Liv, Læring og Lidenskab på www.livlæringoglidenskab.dk 


Privattime (60 min.) 400kr

Her arbejder vi med teknik og kropsbevidsthed. Udgangspunktet kan være et tema, en konkret figur eller en bestemt type kropslig bevægelse, som udfordrer dig. Målet er at blive mere kvalitetsbevidst i din dans.


Privat Practica (60 min.) 300kr

Her danser vi sammen i en time og øver den teknik og kropsbevidsthed, vi har arbejdet med i privattimerne. Jeg anbefaler min. 2 practicas per privattime. Det er også muligt at booke private practicas, hvis du tager privattimer hos en anden og har brug for at få input derfra indarbejdet ordentligt i kroppen.