Jeg tilbyder gestalt-inspirerede samtaler som del af mit kropsterapeutiske virke. Det gør jeg på baggrund af, at jeg er uddannet og eksamineret Gestaltpraktiker fra Nordisk Gestalt Institut.

Siden 2018 har jeg arbejdet med gestaltterapeutisk teori og metode, samt med at blive klogere på hvem jeg selv er. Det giver mig et godt udgangspunkt for at kunne møde dig med åbenhed og respekt, netop som dú er.

Jeg er drevet af en nysgerrighed på, sammen med dig, at undersøge de udfordringer, du oplever i hverdagen. Du får mulighed for at øge din bevidsthed om, hvad du gør, hvordan du gør det og hvad det gør ved dig, at handle som du gør. Sammen skaber vi opmærksomhed på de mønstre, som du gentager og på de fordele og ulemper der er forbundet hermed.

Jeg har ikke nogen planer eller dagsordener på dine vegne. Du har dine egne svar, og jeg tilbyder at gå med dig gennem tågen mod mere klarhed.

"Mine følelser, tanker og handlinger er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem. Når jeg kan mærke mig selv og tager ansvar for mig, bliver jeg tydelig. Med den tydelighed kan jeg vælge at åbne og lukke mig på den måde, jeg finder mest hensigtsmæssig og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker."