Gestaltterapi

Gestaltterapi er en samtalebaseret psykoterapeutisk retning. Gestaltterapi er for dig, der ønsker at blive mere bevidst om den person du er, snarere end at prøve at være en person, du ikke er.

I terapirummet har du mulighed for at undersøge din væren i verden og hvad der fx afholder dig fra at leve det liv, du gerne vil.  I samtalen undersøger vi de udfordringer, du oplever i hverdagen, så du kan blive opmærksom på, hvad du gør, hvordan du gør det og hvad det gør ved dig, at handle som du gør. 

I Gestaltterapien arbejder vi også med drømme. Vi arbejder ud fra en hypotese om, at dele af drømmen repræsenterer dele af dig og at der gennem drømmen kan være et budskab fra dig til dig. Arbejdet er oplevelsesbaseret, hvor du får mulighed for at "være" forskellige dele af din drøm og derigennem opdage, hvem du også er. Ønsker du at arbejde med en drøm, skal du booke en session på 75 min.

Som psykoterapistuderende på 4. år er jeg godkendt af Nordisk Gestalt Institut til at tilbyde terapi til træningsklienter frem til min kliniske eksamen i december 2022. Priserne gælder t.o.m. 31/12-2022.

PRIS:

  • 60 min / 450 kr.
  • 75 min / 560 kr.
  • Klippekort 5 x 75 min. / 2.500 kr.

"Mine følelser, tanker og handlinger er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem. Når jeg kan mærke mig selv og tager ansvar for mig, bliver jeg tydelig. Med den tydelighed kan jeg vælge at åbne og lukke mig og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker."