Gestaltterapi er en samtalebaseret psykoterapeutisk retning. Gestaltterapi handler om at blive opmærksom på, hvad du gør og hvordan du gør det - når du gør det. Målet er, at blive mere bevidst om den person du er, snarere end at prøve at være eller blive en person du ikke er.

Terapien er en undersøgelse af dig selv og din væren i verden, med fokus på opmærksomhed, dit personlige ansvar og det at træffe valg. I samtalen forholder vi os til dét, der er - nu og her! Jeg tager dig og dine oplevelser for pålydende og har ikke nogen planer på dine vegne.
 
Den samtalebaserede del af mit kropsterapeutiske virke er tilsvarende baseret på Gestaltterapien. 

"Mine følelser, tanker og handlinger er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem. Når jeg kan mærke mig selv og tager ansvar for mig, bliver jeg tydelig. Med den tydelighed kan jeg vælge at åbne og lukke mig og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker."