Den samtalebaserede del af mit kropsterapeutiske virke er baseret på Gestaltterapien. Det afspejler sig i mit fokus på opmærksomhed, det personlige ansvar og det at træffe valg. Også kontakten imellem os er væsentlig, da vi som individer lever i og med vores omgivelser og hele tiden påvirker og påvirkes af det "felt", vi er en del af.

I samtalen forholder vi os til dėt, der er, nu og her. Det er Gestaltterapiens fænomenologiske arbejdsmetode. Jeg tager dig og dine oplevelser for pålydende og har ikke nogen planer eller dagsordener på dine vegne.

Sammen undersøger vi de udfordringer, du oplever i hverdagen. Du får mulighed for at øge din bevidsthed om, hvad du gør, hvordan du gør det og hvad det gør ved dig, at handle som du gør. Sammen skaber vi opmærksomhed på de mønstre, som du gentager og på de fordele og ulemper, der er forbundet hermed.

"Mine følelser, tanker og handlinger er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem. Når jeg kan mærke mig selv og tager ansvar for mig, bliver jeg tydelig. Med den tydelighed kan jeg vælge at åbne og lukke mig på den måde, jeg finder mest hensigtsmæssig og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker."