GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en særlig psykoterapeutisk gren, som i høj grad har fokus på opmærksomhed i NUet, på kontakten mellem klienten og terapeuten og på det at tage ansvar og træffe valg.

Gennem terapien har du mulighed for at blive mere bevidst om den person du er, snarere end at prøve at være en person, du ikke er. Når du kan mærke dig selv og tager ansvar for dig, bliver du tydelig - både for dig selv og for andre. Og med den tydelighed kan du vælge at være i kontakt med andre på den måde, du ønsker og forfølge det, der giver mening for dig.

I gestaltterapien er der også et stort fokus på holistisk tænkning. Dels forstået som at vi hver især påvirker og påvirkes af de mennesker og sammenhænge vi indgår i; og dels at krop og psyke påvirker hinanden hvorfor vi altid  bringer både sanser, følelser og tanker i spil i terapien. Betragt det som forskellige informationskanaler, jo flere du har kontakt med - og tør lytte til - desto mere nuanceret bliver det billede du stykker sammen på baggrund af dit møde med verden og andre mennesker. Herfra er det dít valg, hvad du gør med den information! 

Der er det, der er!

I terapien kan vi sammen undersøge dét, der fylder for dig og du behøver ikke have nogen forkromet plan eller forsøge at skabe mening i dine tanker, følelser og fornemmelser på forhånd. Kom som du er, så tager vi det derfra! 

Alt kan tages op i terapien, både det, du synes er for småt, for skørt, for skamfuldt, for besværligt og alt det, du har modstand på. Faktisk er modstanden tit en god vejviser for, hvor arbejdet ligger. 

Jeg har erfaring med at hjælpe mennesker, der:

 • oplever angst for afvisning 
 • har oplevet svigt i barndommen
 • føler sig ensomme og isolerede
 • føler skyld eller skam
 • står i en livskrise og føler sig magtesløse
 • har svært ved at være sig selv sammen med andre
 • er i sorg eller ventesorg
 • har præstationsangst og mindreværdsfølelse
 • oplever modstridende tanker og følelser  
 • har identitetskrise 
 • bærer på indestængt vrede, som de er bange for
 • tager ansvar for andre, men ikke for sig selv

 • Traumer:
  Et traume er en belastningsreaktion som følge af at have befundet sig i- eller overværet -ėn eller gentagne særdeles stressende og/eller livstruende situation(er), hvor vedkommendes kapacitet til at rumme oplevelsen ikke har været tilstrækkelig.  Traumet ligger således i nervesystemets respons og ikke i hændelsen per se.

  Det er anerkendt, at en kombination af psykoterapi og kropsligt arbejde er brugbar for at hele den traumatiske belastningseaktion og det er på baggrund af min træning som både Gestaltterapeut og Kropsterapeut at jeg også arbejder med mennesker med traumatiske belastningsreaktioner.

  Drømme:

  I Gestaltterapi kan du også arbejde med drømme og symboler. Vi arbejder ud fra en hypotese om, at dele af drømmen repræsenterer dele af dig og at der gennem drømmen kan være et budskab fra dig til dig. Arbejdet er oplevelsesbaseret.