GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er for dig, der ønsker at blive mere bevidst om den person du er, snarere end at prøve at være en person, du ikke er. Når du kan mærke dig selv og tager ansvar for dig, bliver du tydelig - både for dig selv og for andre. Og med den tydelighed kan du vælge at være i kontakt med andre på den måde, du ønsker.

Og hvad vil det så sige at mærke dig selv? Jeg tror på, at krop og psyke er forbundet og derfor bringes både sanser, følelser og tanker i spil i terapien. Betragt det som forskellige informationskanaler, jo flere du har kontakt med - og tør lytte til - desto mere nuanceret bliver det billede du stykker sammen på baggrund af dit møde med verden og andre mennesker. Herfra er det dít valg, hvad du gør med den information! 

Du og Jeg

Som gestaltterapeut arbejder jeg fænomenologisk og på et eksistentielt grundlag. Som eksistentiel og fænomenologisk praktiker handler det om at møde livet dér, hvor det er for mine klienter og gøre mig åben for at fornemme det. Det forudsætter en langsommmelighed, en udviklet evne til at lytte og så en særlig forundrings-attitude. En åben, ikke-dømmende undren, baseret på den oplevelsesverden, som mine klienter kommer med. 

I mødet kan vi sammen undersøge dét, der fylder for dig. Livsfænomener - store som små - sorg, vrede, glæde, frygt, håb og håbløshed, din drivkraft og din magtesløshed. I terapien arbejder vi hen mod en større opmærksomhed på din egen væren i verden, en større selvindsigt- klarhed om du vil - og derigennem din  mulighed for at træffe bevidste valg.

I Gestaltterapi kan du også arbejde med drømme og symboler. Vi arbejder ud fra en hypotese om, at dele af drømmen repræsenterer dele af dig og at der gennem drømmen kan være et budskab fra dig til dig. Arbejdet er oplevelsesbaseret, hvor du får mulighed for at "være" forskellige dele af din drøm og derigennem opdage, hvem du også er.