OM MIG 

"Det er som om du hele tiden er på vej videre, hvor skal du hen?"  De ord satte noget i gang inden i mig. En kropslig fornemmelse af et jordskred og tårene begyndte at trille ned af mine kinder. Ordene kom ikke fra en terapeut, et familiemedlem eller en god ven. De kom fra en tango-underviser i Buenos Aires!

Det at være i bevægelse har fyldt meget i mit liv. Fysisk som konkurrencegymnast, yoga-udøver og tangodanser og psykisk i form af, at jeg gennem mange år har været i verden med en oplevelse af rodløshed og manglende tilhørsforhold. Det skulle vise sig ikke bare at handle om geografisk rodløshed! Det handlede også om et manglende tilhørsforhold til mig selv, mine meninger og holdninger, ønsker og behov.

Min vej tilbage til mig selv begyndte der på dansegulvet i Buenos Aires. En hel ny bevidsthed omkring sammenhængen mellem krop og psyke slog rødder i mig og lagde grundlaget til min videre livsrejse. 

  Måden jeg arbejder på

  Grundlæggende tror jeg på, at vi hver især må tage ansvar for os selv og skabe mening i eget liv. Når du kan mærke dig selv og tager ansvar for dig og dine valg, bliver du tydelig. Og med den tydelighed kan du vælge at være i kontakt med andre på den måde, du ønsker. Det får du mulighed for at undersøge og øve dig på her!

  For mig som behandler, terapeut og underviser handler det om at møde livet dér, hvor det er for mine klienter og elever og gøre mig åben for at fornemme det. Det forudsætter en langsommmelighed, en udviklet evne til at lytte og så en særlig forundrings-attitude. En åben, ikke-dømmende undren, baseret på dín oplevelsesverden.

  Jeg arbejder holistisk med fokus på både krop og sind ud fra en overbevisning om, at både dine sanser, følelser og tanker er vigtige informationskanaler i samspillet med andre.
   

  Min klientgruppe

  Her eksisterer ikke nogen bokse med klientgrupper. Du er dig! Og har du glemt hvem du er, så undersøger vi det sammen. Det er dér, vi mødes og det er dėt, der er afsættet for vores tid og arbejde sammen.  Noget skurrer, og du har besluttet dig for at undersøge, hvad der foregår!

  Det siger mine klienter

  Jeg hører ofte fra mine klienter, at de føler sig set, mødt og respekteret. Det gør mig glad! At blive taget alvorligt har stor betydning, både for vores oplevelse af værdighed, selvstændighed og samhørighed. 
   
   "Jeg har haft en række sessioner hos Helle og har fra første færd følt mig mødt og rummet af hendes krystalklare nærvær, omsorg, respekt og omhu. Jeg opsøgte Helle efter langvarig stress, fysisk, mentalt og emotionelt, og med et ønske om personlig udvikling, og hver behandling har bragt mig tættere på min krop og mig selv. Efter en del år med forskellige kropsterapeuter har jeg ikke mærket udvikling og forløsning på den måde." (kvinde, 31 år)  
   

  Min professionelle baggrund

  Jeg er eksamineret Gestalt-psykoterapeut MPF fra Nordisk Gestalt Institut med supplerende kurser i Drømmeterapi på gestaltterapeutisk grundlag hos Jørgen Groth.

  Herudover er jeg eksamineret B:A:M Kropsterapeut med eksamen i 300 timers Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære samt uddannet Yogalærer hos Simon Krohn.

  Jeg har i 2022 påbegyndt efteruddannelse indenfor Anatomy Trains konceptet, både indenfor manuel behandling og bevægelse. Jeg kommer over de næste år til at integrere ny viden om bindevævet i både Kropsterapien og i min yoga- og tangoundervisning.