"Mine følelser, tanker og handlinger er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem. Når jeg kan mærke mig selv og tager ansvar for mig, bliver jeg tydelig. Med den tydelighed kan jeg vælge at åbne og lukke mig på den måde, jeg finder mest hensigtsmæssig og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker."

Online booking